Taaskasutatav mänguväljak? Miks ka mitte

Uusi ja säravaid tooteid on valmis müüma Teile kõik meie konkurendid, vähesed aga on valmis appi tulema keerulisemates ja personaalsemat lähenemist nõudvates olukordades, näiteks kasutatud toodete parandamisel ja uuele elule aitamisel.

Meile see sobib, viimane näide allpool, Narvast, kus osa atraktsioone tõime ära sõna otseses mõttes prügimäelt.  Põnev projekt ja oluline samm ettevõtte ökoloogilise jalajälje vähendamiseks. Töö käigus:

  • vaatasime üle kõik atraktsioonid ja andsime hinnangu, kas ja milliseid atraktsioone oleks võimalik taastada;
  • taastasime selleks sobilikud atraktsioonid, viies need vastavusse ka kehtivate standarditega;
  • paigaldasime atraktsioonid;
  • valmistasime ette turvaalad, nii liiva kui mattidega;
  • teostasime haljastustööd turvaalasid ümbritsevatele aladele;
  • enne kasutusse lubamist tellisime kolmandalt osapoolelt inspektsiooni, mis kinnitab, et kõik atraktsioonid ja turvaalad vastavad kehtivatele standarditele ja regulatsioonidele.

Kuigi alati ei ole olemasolevate atraktsioonide taastamine võimalik, soovitame siiski enne uute telliimist olemasolevad atraktsioonid spetsialistidel üle vaadata, ehk õnnestub need korda teha, taaskasutada.