Oluline teada

Euroopa Liidus on paigaldamise, ülevaatuse, hooldamise ja kasutamise kohta kehtiv sertifikaat EVS-EN 1176-7, mille kohaselt:

Korraline hooldus:

  • Paigaldusjärgne ülevaatus, mis tuleb teostada enne mänguväljaku avamist avalikuks kasutamiseks (dokumenteeritult), teostatud sõltumatu ja kompetentse kolmanda isiku poolt;
  • igapeväevane visuaalne ülevaatus, mis on mõeldud tavakasutuse, vandalismi või ilmastikutingimuste tõttu tekkinud vigade avastamiseks. Viiakse läbi operaatori poolt  kindlaks määratud isiku poolt igapäevaselt, dokumenteeritult;
  • töökõlblikkuse ülevaatus, mis on üksikasjalikum rutiinsest visuaalsest ülevaatusest. Viiakse läbi seadme põhidetailide töö kontrollimiseks, sõltuvalt seadme kasutamise koormusest  1-3 kuu tagant, dokumenteeritult;
  • aastane põhiülevaatus, mis on mõeldud seadme, vundamentide ja mänguväljaku turvakatete üldise ohutustaseme tuvastamiseks. Iga-aastast põhiülevaatust ülevaatust peab teostama sõltumatu isik, st. kompetentne isik, kes ei ole otseselt seotud paigaldamisega ning ei ole vastutav võimalike parandustööde või kulude eest. Kompetentne isik on asjakohaselt koolitatud ning omab kvalifitseeritud teadmisi ja praktilisi kogemusi, et täita vajalikku ülesannet.

Erakorraline hooldus:

  • Teostatakse viivitamatult pärast ohukoha avastamist.

Playcenter omab Euroopa juhtiva personali sertifitseerimise ettevõte Safe To Play OY sertifikaati, mille alusel pakume kõiki nimetatud ohutuse riskihindamise ja hooldustööde teenuseid.

Info teenuste kohta: info@playcenter.ee; tel +372 6 888 617.

Pallimere pallide pesemine

Pallimere pallide pesemine

Küsin lisa